12.09.2016 r. zapraszamy Rodziców na spotkania wg następującego porządku:

17.30 Rodzice uczniów klas drugich i trzecich proszeni są na spotkanie z Dyrekcją w holu szkoły, następnie zebrania w salach z wychowawcami
18.00 Rodzice uczniów klas pierwszych proszeni są na spotkanie z Dyrekcją w holu szkoły, następnie zebrania w salach z wychowawcami
 19.30 spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców – sala 302