100. Rocznica Powstania Wielkopolskiego

     Każdego roku uczniowie z Trójki pamiętają o Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem i włączeniem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.

     W holu szkoły była przygotowana wystawa o Powstaniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Swarzędza w tym wydarzeniu. Uczniowie klas siódmych naszej szkoły oraz II LO im. Tadeusza Staniewskiego wspólnie poznawali historię w organizowanej co roku grze terenowej „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu”.

     W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie m. in. przeprowadzili sondę uliczną „Kim był Stanisław Kwaśniewski?”, wykonali powstańczą rozetkę, poszukiwali informacji o Powstaniu Wielkopolskim w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki, rozpoznawali na podstawie starych fotografii i pocztówek budynki zajęte przez powstańców w Swarzędzu, rozwiązywali krzyżówkę o swarzędzkich powstańcach.

     Odwiedzili także cmentarz przy kościele św. Marcina, gdzie poszukiwali grobów powstańców wielkopolskich, a jako dowód pamięci o nich zapalili znicze. W rolę powstańca wielkopolskiego wcielił się uczeń klasy VIIIc, jego umundurowanie i uzbrojenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów klas młodszych.

IK