Uwaga! Wywiadówki!

16.00 spotkanie z pedagogami szkolnymi (hol szkoły):

Katarzyna Błaszak: „Rodzic pierwszym doradcą zawowdowym”

Artur Filipek: ” Problemy dydaktyczne młodszych dzieci”

17.00 zebrania z rodzicami uczniów klas 1a, 1c, 2b, 4a

18.00 zebrania z rodzicami uczniów klas 1b, 1d, 2a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5d

18.30 klasy 7,8 i 3 gimnazjum

18.00 spotkanie Trójek Klasowych klas 8 i 3 gim. (sala 305)

17.00 – 19.00 dyżurują wszyscy nauczyciele