Uwaga! Konkurs!
Uwaga! Konkurs!

Uwaga! Konkurs!

Regulamin I Komputerowego Konkursu Graficznego

 1. Temat konkursu: „Grafika komputerowa – moja pasja”
 2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
 3. Czas trwania konkursu od 12.2017 do 2.01. 2018r. 
 4. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej twórczości u dzieci z wykorzystaniem programów komputerowych i stworzenie bazy plików graficznych, które będą publikowane na szkolnej stronie i wykorzystane do promocji szkoły.
 5. Na konkurs należy nadesłać prace wykonane w programie graficznym z rozszerzeniem xcf, gif lub png.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – klasy czwarte: prace wykonane na białym tle w programie paint, rysunki powinny zawierać wyraźne, najlepiej czarne, delikatne kontury, mają być przesłane z rozszerzeniem png.
 • Kategoria II – klasy siódme i gimnazjalne: prace wykonane na przeźroczystym tle w programie gimp w postaci animacji, mają być zapisane z rozszerzeniem xcf oraz gif.
 1. Grafiki mają dotyczyć następujących tematów: zima, święta Bożego Narodzenia, ferie, wycieczka, zebranie z rodzicami, sporty zimowe, konkursy, bal i inne zaproponowane przez uczestników w porozumieniu z organizatorami.
 2. Zgłoszenie do konkursu następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia (załącznik1) i oddanie nauczycielowi informatyki oraz przesłanie pracy na adres mailowy: sp3swarzedz@gmail.com
 3. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu oświadcza, że praca wykonana została samodzielnie i nie narusza niczyich praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw własności pracy konkursowej na Organizatora i wykorzystanie jej w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji szkoły, w tym w formie plakatów, folderów, publikacji w Internecie itp.
 4. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od ukończenia konkursu.
 5. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy lub podziękowania, wysokie oceny z informatyki oraz nagrody.
 6. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.
 7. Regulamin może być w zmieniony przez Organizatora.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:

ZGODA RODZICÓW

 

Skip to content