ŚWIETLICOWY KONKURS

Minęła kolejna zima.  Zieleń ożywia pusty, senny krajobraz. Już kwitną pierwsze kwiaty, śpiewają ptaki, szumią gałęzie okryte młodymi listkami. To wszystko sprawia, że mamy wiosnę.

Wychowawcy Świetlicy  zapraszają  do wzięcia udziału  w świetlicowym konkursie plastycznym pt.

„KWIATY W TAJEMNICZYM OGRODZIE”

KONKURS ROZPOCZYNAMY  7 KWIETNIA 2021

Cel konkursu to : wyłonienie najciekawszej i najoryginalniejszej pracy.
1. Konkurs organizowany dla uczniów KLAS  I – III

2. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia, techniką dowolną (plastelina, wydzieranki, patyczki, wata, tektura falista, farby i kredki itp). – możliwość łączenia technik.

3. Format A3 LUB A4

4. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko oraz klasa

5. Prace należy dostarczyć do wychowawców świetlicy do:

                                      5 MAJA  2021 ( Środa )

                                 DO SZKOLNEJ ŚWIETLICY

Kryterium oceny:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność i kreatywność pomysłu,
– walory artystyczne,
– samodzielność wykonania pracy.


 Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.
Dla
zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wychowawcy świetlicy