Pasowanie na ucznia

       Dnia 10 października 2017 roku w poczet społeczności uczniowskiej zostali przyjęci uczniowie, którzy we wrześniu tego roku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Było to duże przeżycie dla dzieci i ich Rodziców. Do tego święta uczniowie przygotowywali się dużo wcześniej, ucząc się na lekcjach piosenek i wierszyków.

      Podczas uroczystości dzieci wykazały się dużą umiejętnością recytatorską i mogły przystąpić do uroczystego ślubowania. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor pasowała każdego specjalnym ołówkiem na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3. Następnie były życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w sali lekcyjnej, w której rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Nie zabrakło też prezentów. Każdy uczeń otrzymał kuferek z pomocami do zabawy i nauki.

A.B.

zdjęcia: Julia Mężyńska (uczennica klasy 7b SP3), Jerzy Kot