„Ojcowie Niepodległości” w Trójce
„Ojcowie Niepodległości” w Trójce

„Ojcowie Niepodległości” w Trójce

     W naszej szkole przez cały rok szkolny realizujemy działania związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości oraz Powstaniem Wielkopolskim. Z tej okazji w kwietniu gościliśmy w Trójce wystawę „Ojcowie Niepodległości”, która w holu szkoły dostępna była dla uczniów, rodziców i okolicznych mieszkańców.

     W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także ciekawy wybór fotografii archiwalnych. 

     Część plansz przedstawia mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, a także oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości.

    Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.

    Uczniowie po obejrzeniu wystawy pracowali z przygotowanymi do niej zadaniami. Młodsi dowiedzieli się, kim byli „Ojcowie Niepodległości”, a starsi poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę na temat drogi do odzyskania wolności po 123 latach zaborów.

IK

Skip to content