Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Rok szkolny 2016/2017

„Wielokulturowy Swarzędz – ludzie i miejsca”

(Projekt pod patronatem Bramy Poznania)

Projekt edukacyjny Wielokulturowość

      Swarzędz przez wieki był miastem wielokulturowym, gdzie – dość zgodnie – żyły ze sobą różne narodowości i mieszkańcy różnych wyznań: katolicy, ewangelicy i Żydzi. Wszyscy mieli swoje świątynie: Żydzi bóżnicę na Placu Mickiewicza, ewangelicy kościół na Placu Niezłomnych, a katolicy kościół pw. św. Marcina.

     Projekt „Wielokulturowy Swarzędz – ludzie i miejsca” realizowali uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu pod opieką nauczycielki historii Izabeli Kurowskiej.

     Działania projektu podzielone były na dwa etapy: pierwszy (historyczny) to poszukiwanie śladów obecności w naszym mieście ludzi różnych religii, kultur i narodowości w przeszłości, a drugi dotyczył współczesnego Swarzędza i mniejszości, które obecnie w nim zamieszkują. Projekt realizowaliśmy na terenie miasta i gminy Swarzędz (m. in. w Kobylnicy, gdzie w czasie II wojny światowej znajdował się obóz pracy dla Żydów i Uzarzewie, gdzie na cmentarzu jest mogiła – miejsce pochówku Żydów pomordowanych i zmarłych w tym obozie).

    Podczas prac nad projektem nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu, które udostępniło nam wystawę „Poznaj swojego sąsiada”.

     Głównym celem projektu było poznanie miejsc i ludzi, którzy w przeszłości tworzyli wielokulturowy Swarzędz. Niewielu uczniów posiadało wiedzę o tym, że pierwszymi mieszkańcami ich miasta w XVII wieku byli Żydzi i niemieccy ewangelicy. Obecnie największą mniejszością w Swarzędzu są Romowie. Na ich temat powstało wiele stereotypów, dlatego drugim, ważnym celem poznanie tej społeczności, ich historii, kultury i tradycji.

Najważniejsze działania:

    Grupa uczniów biorących udział w projekcie przygotowała prace plastyczne z ich interpretacją słowa „wielokulturowość”. Uczniowie wyruszyli w teren, aby udokumentować miejsca związane w przeszłości z obecnością Żydów i Niemców w naszym mieście.

Odwiedzili m. in.:

– Plac Powstańców Wielkopolskich (dawniej Plac Mickiewicza, gdzie stała synagoga, dom rabina, Żydowska Szkoła Powszechna)

– miejsce, gdzie znajdował się cmentarz żydowski (obecnie ul. Poznańska)

– Plac Niezłomnych (dawniej Kirchenplatz, pozostałości po rozebranym

w 1950 r. kościele ewangelickim św. Jana Chrzciciela)

– pamiątkowy obelisk w miejscu dawnego cmentarza ewangelickiego (ul. Piaski)

– dworzec w Kobylnicy i w Swarzędzu (znajdują się tam tablice upamiętniające obozy pracy dla Żydów w czasie II wojny światowej)

– cmentarz w Uzarzewie (jest tam wspólna mogiła Żydów, którzy zginęli w obozie pracy w Kobylnicy)

Uczniowie poszukiwali również informacji o tych miejscach w publikacjach m. in. „Cmentarzyska i cmentarze niegrzebalne ziemi swarzędzkiej”, „Żydzi w Swarzędzu”, „Zeszyty swarzędzkie”, „Pinkas kahału swarzędzkiego”.

     Chcieliśmy dotrzeć także do świadków historii, którzy pamiętają przedwojennych mieszkańców Swarzędza, jednak ze względu na wiek świadka (92 lata) okazało się to niemożliwe. Uczniowie wykorzystali wspomnienia pani Zofii Łażewskiej publikowane na łamach „Tygodnika Swarzędzkiego”. Z jej relacji poznali kilka osób pochodzenia żydowskiego; rodzinę Scheibe, Chimowiczów i Fabianów. Udało się również zdobyć archiwalne, unikatowe zdjęcie rodziny Scheibe, która przez wiele lat mieszkała w naszym mieście Rodzina ta została wywieziona przez Niemców w styczniu 1940 r. Zostały po niej tylko fotografie…

      Na stronie Yad Vashem, w bazie danych ofiar Holokaustu, znaleźliśmy ok. 300 osób, urodzonych lub związanych ze Swarzędzem. Znajdują się tam również członkowie rodziny Scheibe, Chimowiczów i Fabianów….

     Druga część projektu dotyczyła już współczesnego Swarzędza, w tej części skupiliśmy się na mniejszości romskiej, obecnie ok. 300 Romów zamieszkuje w Swarzędzu. Nawiązaliśmy kontakt z panem Bagirem Sadowskim, prezesem Stowarzyszenia Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu.

    W ramach projektu w naszym Gimnazjum zorganizowaliśmy spotkanie z panem Sadowskim, brali w nim udział przedstawiciele uczniów wszystkich klas. Gimnazjaliści dowiedzieli się, kiedy Romowie osiedlili się w Swarzędzu, jakie mają zwyczaje, tradycję i z czego wynikają stereotypy i uprzedzenia wobec społeczności romskiej. Ważnym elementem współpracy ze Stowarzyszeniem była wystawa „Poznaj swojego sąsiada”, która przez tydzień była w holu naszej szkoły. Obejrzeli ją wszyscy uczniowie naszej szkoły podczas godzin wychowawczych, gimnazjaliści wypełniali przygotowane karty pracy

    Efektem projektu jest prezentacja multimedialna o ludziach i miejscach wielokulturowego Swarzędza, którą obejrzeli uczniowie naszej szkoły.

    Planujemy w przyszłości przygotować wystawę o wielokulturowym Swarzędzu  w oparciu o materiały, których nie wykorzystaliśmy w prezentacji oraz grę terenową śladami żydowskich i niemieckich mieszkańców naszego miasta.

     Uczniowie, dzięki udziałowi w projekcie „Szkoła dziedzictwa” mogli poznać dawnych mieszkańców swojego miasta i jego wielokulturową przeszłość. Mieli też okazję zmierzyć się ze stereotypami dotyczącymi społeczności romskiej. Mam nadzieję, że w przyszłości będą tolerancyjni i otwarci wobec innych i nie będą kierować się uprzedzeniami.

Izabela Kurowska

Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT „JASNOWŁOSA PROWINCJA”

              Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu wraz z kilkunastoma innymi szkołami w Wielkopolsce wzięło udział w projekcie „Jasnowłosa prowincja”. Celem projektu było upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. To niemal zapomniany rozdział historii okupacji hitlerowskiej. Wolontariusze z Trójki (ośmiu uczniów z klasy IIIa) wraz z opiekunem – nauczycielem historii odszukali świadków historii – wysiedlonych z Warthegau do Generalnego Gubernatorstwa, z którymi przeprowadzili wywiady. Wysiedleni lub ich rodziny oprócz wzruszających wspomnień, przekazali również kopie dokumentów, fotografii i pamiątek rodzinnych. Wszystkie materiały, zebrane przez wolontariuszy projektu będą publikowane na stronie www.wypedzeni1939.pl .

           W czasie realizacji projektu w Gimnazjum nr 3 odbyło się również spotkanie z jego twórcami, panem Jackiem Kubiakiem i Januszem Zemerem. Dziennikarze, autorzy albumu i wystawy „Wypędzeni 1939” konsultowali z wolontariuszami z Trójki zebrane przez nich materiały, przedstawili także fragment swojego filmu „Jasnowłosa prowincja”.

         Uroczyste podsumowanie projektu nastąpiło 3 grudnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, z udziałem przedstawicieli Związku Miast Polskich oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Szkoły zaangażowane w realizację projektu prezentowały wyniki swojej kilkumiesięcznej pracy ze świadkami historii: fragmenty nagrań wywiadów, biogramy świadków, kopie zdjęć i dokumentów.

            Nasze Gimnazjum również otrzymało certyfikat i podziękowania od organizatorów projektu. Najważniejsze było jednak poczucie, że dołożyliśmy swoją „cegiełkę” dla upamiętnienia niemieckich wysiedleń, które były dramatem wielu wielkopolskich (i swarzędzkich) rodzin.

        W tym miejscu składamy podziękowania osobom, które zgodziły się jako świadkowie historii, opowiedzieć nam swoje (lub swoich bliskich) wojenne przeżycia: pani Czesława Maria Jurgowiak, pani Maria Szczepaniak, pani Barbara Kurczewska, pani Barbara Idziak, pani Katarzyna Strycka – Fabrowska, pan Lech Nowicki.

Wolontariusze biorący udział w projekcie:

  1. Sandra Andryszak
  2. Jakub Dopieralski
  3. Mateusz Heliński
  4. Michał Gogulski
  5. Paulina Juzak
  6. Zuzanna Rogozińska
  7. Zofia Springer
  8. Zuzanna Zaremba

                                                                Izabela Kurowska (opiekun projektu)

prezentacja: Jasnowłosa prowincja

Rok szkolny 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu po raz kolejny przystąpiło do programu „Szkoła z klasą 2.0”, którego celem jest przygotowywanie młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie oraz wychowywanie ich na aktywnych obywateli – chcących się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Tegoroczna edycja programu prowadzona jest pod hasłem: „Czytamy i odkrywamy”. Jak powszechnie wiadomo, umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Dlatego też nauczyciele różnych przedmiotów będą wraz z uczniami skupiać się na rozwijaniu kompetencji czytelniczych i analizowaniu różnych tekstów oraz samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. W programie udział bierze 9 nauczycielek oraz dyrektor szkoły, Waldemar Biskupski.

Rok szkolny 2013/2014

Od stycznia nasza szkoła uczestniczy w programie „WF z klasą”. Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest wypracowanie nowych pomysłów na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego, aby były ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi, bo przecież wychowanie fizyczne to nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka piesza i rowerowa. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Wszystkie nasze działania będą dokumentowane na stronie szkoły, a oto link do naszego sportowego bloga: http://blogiceo.nq.pl/sportowastronaswarzedzkiejtrojki/

Bierzemy również udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Celem akcji jest przyznanie tytułu ” Szkoła w Ruchu ” szkołom, które podejmą działania na rzecz promowania aktywności fizycznej w swoim środowisku.

Szkoła z Klasą 2.0

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoła z Klasą 2.0. Jest to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W ramach akcji chcemy skupić się na nauce mądrego korzystania ze zdobyczy technologicznych oraz kulturze korzystania z sieci. Zgodnie z hasłem: verba docent, exempla trahunt, korzystając z dostępnej w szkole bazy TIK, na lekcjach postaramy się wspólnie z uczniami skupić na problemach: gdzie i jak szukać informacji, jak weryfikować znalezione w sieci informacje, jak zadbać o zachowanie prawa autorskiego, jak i dlaczego unikać plagiatu. Będziemy propagowali zasady kulturalnego zachowania się w sieci.

Zamierzamy rozpropagować ideę blogów uczniowskich – w naszej szkole powstały już trzy: http://blogiceo.nq.pl/biolakinia/ , http://blogiceo.nq.pl/swarzedzkatrojka/ oraz http://trojka-art.blogspot.com/.

W pierwszym semestrze wypracowaliśmy Kodeks 2.0. Brzmi on tak:

Kodeks 2.0

K. Kultura przede wszystkim! Anonimowość w sieci nie zwalnia od kulturalnego zachowania!
O. Ochroń swój komputer – pamiętaj o dobrym programie antywirusowym!
D. Dbaj o wizerunek swój i innych – nie podawaj w sieci wszystkich swoich danych, haseł, uważaj jakie zdjęcia publikujesz. Pamiętaj, że naruszenie dóbr osobistych jest karalne.
E. E- jak ekologia – część materiałów prześlij drogą elektroniczną zamiast drukować!
K. Komputer to narzędzie, którego korzyści możecie przekazać starszemu pokoleniu.
S. Szukaj w Internecie wiadomości, ale wykorzystuj je jako wskazówkę a nie gotowe zadanie! Zawsze podawaj źródło, z którego czerpiesz informacje. Nie plagiatuj!

Przed nami jeszcze wiele pracy i wiele dobrej zabawy w programie Szkoła z klasą 2.0

Lekcje z Teatrem Wielkim

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum bierze udział w projekcie „Lekcje z Teatrem Wielkim”. Artyści poznańskiej opery przyjeżdżają do naszej szkoły, gdzie opowiadają o kulisach swojej pracy. Młodzież ma zatem możliwość spotkać zarówno śpiewaka operowego, muzyka, tancerkę baletową, dyrygenta, czy też panią charakteryzatorkę. Spotkania te mają formę warsztatów. Omawiane przedsięwzięcie kulturalne zwieńczy wycieczka na spektakl do Teatru Wielkiego.

 EKONOBLIŚCI- PROJEKT Z KLASĄ

Popularyzacja wiedzy i jej praktycznego wykorzystania na temat odpowiedzialności człowieka za stan środowiska to najważniejsze i kluczowe zadanie szkoły na każdym etapie kształcenia. Przedstawiony projekt pozwoli uczestnikom na zrozumienie zależności między naszymi zrachowaniami i wyborami a kondycją Ziemi.  Wykorzystanie różnorodnych form edukacji (od zabawy po refleksję) wzmocni przekaz i wpłynie na postawy młodych ludzi i ich postępowanie w dorosłym życiu.Projekt EKONOBLIŚCI ma na celu promowanie zasad ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU wśród uczniów gimnazjum i ich rodzin, pracowników szkoły oraz lokalnej społeczności.

szczegóły projektu w podanym pliku EKO-NOBLIŚCI – projekt z klasą

Podyskutujmy o równouprawnieniu. Spotkanie u Noblistów z Panią Minister AGNIESZKĄ KOZŁOWSKĄ – RAJEWICZ

szczegóły projektu w  podanym pliku podyskutujmy o równouprawnieniu

Skip to content