Nasi nauczyciele na Ogólnopolskiej Konferencji „Szkoły w drodze” –
Nasi nauczyciele na Ogólnopolskiej Konferencji „Szkoły w drodze” –

Nasi nauczyciele na Ogólnopolskiej Konferencji „Szkoły w drodze” –

– „Jak przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na uczniów”

      3 marca 2020 r. nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej „Szkoły w drodze” – „Jak przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na uczniów”. Spotkanie było prowadzone, m.in.: przez dr Marzenę Żylińską, autorkę publikacji: „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” czy „Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się”. Nauczyciele mieli doskonałą okazję, by zapoznać się z odmiennymi sposobami prowadzenia placówki edukacyjnej – bez podręczników, dzwonków czy stopni. Konferencja przebiegała pod hasłem: „Dzieciństwo to nie wyścigi”, którego ideą było pozwolenie dziecku na zdobywanie różnorakich kompetencji, a najwłaściwszym sposobem oceniania, jest ocenianie kształtujące, czyli takie, gdzie głównym celem jest pomoc uczniowi w uczeniu się.

               W czasie szkolenia, nasi pedagodzy mieli okazję posłuchać wykładu dr Żychlińskiej, nt.: zadań rozwijających uczniowską autonomię i kreatywność,  wypowiedzi byłego dyrektora i autora zmian w „budzącej się szkole” na temat wyjścia ze schematu myślenia o szkole, a także wystąpień dotyczących wychowania człowieka odpowiedzialnego i znającego swoją wartość, sposobów zmian szkoły w Mrozach, a także obserwować lekcje, które odbywały się w tej innowacyjnej placówce.

               W szkoleniu wzięli udział: pani dyrektor Dorota Świerczyńska (geografia), p. Agata Georgiew (matematyka), p. Katarzyna Stramowska (muzyka), p. Magdalena Kosowska (edukacja wczesnoszkolna), p. Artur Filipek (pedagog), p. Jan Kiełbasiewicz (historia), p. Piotr Kobiela (chemia), p. Sławomir Klapa (przewodniczący Rady Rodziców) oraz p. Dorota Sowińska (język polski).

               Ogólnopolska Konferencja w Mrozach była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, wzbogacenia warsztatu pracy, poznania nowych i alternatywnych sposobów nauczania oraz zgłębienia kreatywnego i nowoczesnego podejścia do nauczania i uczenia się.

                                                                                                                                     Dorota Sowińska

Skip to content