Konkurs
Konkurs

Konkurs

„Życie jest piękne, ale trzeba umieć żyć”

<UWIKŁANI W SIECI>

 sowa  IV KONKURS

 „Życie jest piękne, ale trzeba umieć żyć”    policja

<UWIKŁANI W SIECI>

„Doskonałe bezpieczeństwo i nietykalność własności oraz osoby:
oto prawdziwa wolność społeczna”
— Antoine de Rivarol

więź

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum z terenu Swarzędza i Poznania

Cele konkursu:

1. Ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych
2. Popularyzowanie wykorzystania komputera w życiu codziennym, pracy i nauce
3. Promowanie uzdolnionej informatycznie młodzieży
4. Rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia
5. Zainspirowanie środowiska szkolnego (nauczycieli oraz uczniów) w zakresie działań ograniczających zjawisko cyberprzemocy w szkole
6. Promowanie postawy młodych ludzi jako liderów szkolnych działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem cyberprzemocy

Organizator konkursu:

• Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, Os. Czwartaków 1 tel. /61/8174-950, fax /61/8174-930
• Komisariat Policji w Swarzędzu

Kategorie konkursowe:

• Drama – /do 5 min., występ max. 5 osób/
• Film, spot reklamowy ( nie może przekroczyć 3 minut – na płycie CD)
• Plakat (format A3, praca może mieć charakter plakatu, komiksu lub własnej wizji plastycznej, technika wykonania: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika)

Informacje o konkursie

Dodatkowych informacji udzielają:

• Krystyna Pokorska
• Marcin Nowak

Materiały pomocnicze:

http://dzieckowsieci.fdn.pl
http://dbi.saferinternet.pl
http://www.dbi.pl
http://www.helpline.org.pl
http://www.bezpiecznyinternet.pl
http://www.chrondziecko.pl

Tematy, które warto poruszyć:
1. Ochrona prywatności w sieci
2. Uzależnienie od Internetu
3. Uwodzenie w sieci
4. Jak nie stać się cyberprzestępcą?
5. Jak można zapobiegać cyberprzemocy?

Dokumentacja konkursowa:

• Dokumentację konkursową stanowią:
wniosek zgłoszeniowy wypełniony i przesłany – /fax/ – potwierdzony pieczęciami i podpisami dyrektora szkoły /*** zał. 1/

Regulamin konkursu:

1. Szkoła zgłasza trzy prace w kategorii plakat, a z pozostałych kategorii po jednej – wybrane przez komisję danego gimnazjum
2. Zgłaszane prace należy opisać.
• Opis powinien zawierać tytuł, imię, nazwisko ucznia, nazwę szkoły, numer klasy oraz imię i nazwisko opiekuna
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach
4. Dostarczone prace nie będą zwracane
5. Prace będą oceniane przez organizatorów Decyzja komisji jest ostateczna
6. Termin oddania prac do 21.03.2014r. Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu
7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone
8. Każda szkoła wyznacza koordynatora konkursu, który będzie w kontakcie z organizatorami konkursu!!!

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 31.03. 2014r. w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.

Zapraszamy młodzież – autorów wyróżnionych w szkole prac wraz z opiekunami – godz. 10.00

Honorowy patronat:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

Patronat medialny:
• TYGODNIK SWARZĘDZKI
• SWARZĘDZKA TELEWIZJA KABLOWA
• DRUKARNIA SWARZĘDZKA – STANISŁAW, MARCIN WITECKI

Skip to content