Gra terenowa w „Trójce”

       Tuż przed feriami,  w 101. rocznicę zakończenia zrywu niepodległościowego Wielkopolan,  uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów tradycyjnie wzięli udział grze terenowej „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu”. Celem gry było zachęcenie siódmoklasistów do badania historii najbliższej okolicy oraz poznanie w formie zabawy miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

     Początkiem gry było spotkanie z uczniem klasy VIIIa, Mikołajem, który w mundurze Straży Ludowej przedstawił elementy uzbrojenia powstańców wielkopolskich. Następnie  uczniowie otrzymali instrukcję do gry, mapę Swarzędza i kartę odpowiedzi. Klasy wyruszały do wyznaczonych na mapie miejsc, gdzie wykonywały poszczególne zadania. Treść zadań była ukryta w postaci kodów QR rozmieszczonych w przestrzeni miejskiej. W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie m. in. przeprowadzili sondę uliczną „Kim był Stanisław Kwaśniewski?”, poszukiwali informacji o Powstaniu Wielkopolskim w szkolnej bibliotece, rozpoznawali na podstawie starych fotografii i pocztówek budynki zajęte przez powstańców w Swarzędzu, rozwiązywali krzyżówkę o swarzędzkich powstańcach. Odwiedzili także cmentarz przy kościele św. Marcina, gdzie poszukiwali grobów powstańców wielkopolskich, a jako dowód pamięci o nich zapalili znicze.  Odwiedzili również Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki oraz samodzielnie wykonali powstańczą rozetkę.

     Po powrocie do szkoły wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział w grze oraz pamiątkowe zakładki do książek. Warto dodać, że uczniom bardzo spodobała się taka forma zajęć, dzięki której mogli lepiej poznać udział Swarzędzan w  zwycięskim zrywie niepodległościowym.

IK