DEBATA „JAK CHCEMY, BY WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA?”
DEBATA „JAK CHCEMY, BY WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA?”

DEBATA „JAK CHCEMY, BY WYGLĄDAŁA NASZA SZKOŁA?”

     W poniedziałek 5.10.2020 zespół nauczycieli odpowiadający za realizację planu rozwoju szkoły, spotkał się z rodzicami z „Trójek Klasowych”, by porozmawiać na temat kierunku, w którym zmierza szkoła i jak chcielibyśmy, by funkcjonowała. Spotkanie poprzedzone było prelekcją na temat fundamentalnych założeń, którymi kieruje się Fundacja „Budząca się Szkoła”, a które to stanowią inspirację do działania szkoły i które chcielibyśmy wcielić do koncepcji pracy szkoły na najbliższe pięć lat. W trakcie prelekcji omawiany był wyjazd nauczycieli na Ogólnopolską Konferencję do Mrozów, której temat przewodni brzmiał: „Jak przenieść odpowiedzialność za proces uczenia się na uczniów?”. Ponadto omówione zostało funkcjonowanie szkół znajdujących się na mapie „Budzących się Szkół” oraz przybliżone zostały działania, które podjęliśmy jako szkoła w ramach eksperymentu pedagogicznego, jakim jest wdrażanie elementów z założeń „Budzącej się Szkoły”.

     Kolejnym etapem spotkania była debata dotycząca różnych obszarów pracy szkoły. Rodzice z nauczycielami pochylili się nad następującymi zagadnieniami: „Co sprzyja, a co przeszkadza procesowi dydaktycznemu w naszej szkole na poszczególnych poziomach?”, „Baza dydaktyczna szkoły – sprzyjanie twórczemu spędzaniu czasu wolnego przez uczniów, sprzyjanie procesowi dydaktycznemu, szkoła jest bezpieczna i daje twórczą możliwość pracy nauczycielom”, „Zainteresowania uczniów” (oferta zajęć pozalekcyjnych, konkursy międzyprzedmiotowe, rozwój zainteresowań), „Szkolny program wychowania i profilaktyki” (wdrożenie nowych projektów, współpraca z jednostkami działającymi na rzecz uczniów, identyfikowanie potrzeb uczniów) oraz „Charakterystyka sylwetki absolwenta naszej szkoły”. Wyciągnięte wnioski zostały przedstawione na forum i zostaną wdrożone do Koncepcji pracy szkoły na lata 2020 – 2025. Przedstawione zostały wnioski naszych uczniów z pogadanek z wychowawcami na temat tych samych obszarów, które były omawiane z rodzicami. Na sam koniec głos zabrała pani dyrektor – Dorota Świerczyńska, podsumowując tym samym debatę.

Skip to content