Człowiek a środowisko

W dniu 10 czerwca 2016  odbył się w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów XV Gminny Konkurs Ekologiczny.

W tym roku pod hasłem ,,Człowiek, a środowisko”.

W konkursie brała udział młodzież z Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3 i Zalasewa, która sprawdzała swoją wiedzę z zakresu znajomości zagadnień dotyczących ekologii, znajomości parków narodowych Polski i zdrowego odżywiania.

W potyczkach brały udział pięcioosobowe zespoły, które uczestniczyły w różnych konkurencjach. Uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą, umiejętnościami, ale również był to czas na integrację i zabawę.

W tym roku pierwsze miejsce zajęła grupa z Gimnazjum nr 2, drugie miejsce zajęła grupa uczniów z Zalasewa, a na trzecim uplasowała się piątka młodzieży z Gimnazjum nr 3.