99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w „Trójce”
99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w „Trójce”

99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w „Trójce”

Każdego roku uczniowie z Trójki pamiętają o Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem i włączeniem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.

W holu szkoły była przygotowana wystawa o Powstaniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Swarzędza w tym wydarzeniu. Uczniowie klas siódmych naszej szkoły oraz  LO nr 2 im. Tadeusza Staniewskiego  wspólnie poznawali historię w organizowanej co roku grze terenowej „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu”. W tym roku szkolnym do udziału w grze zaproszono także klasę VII ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie m. in. przeprowadzili sondę uliczną „Kim był Stanisław Kwaśniewski?”, wykonali powstańczą rozetkę, poszukiwali informacji o Powstaniu Wielkopolskim w miejskiej bibliotece, rozpoznawali na podstawie starych fotografii i pocztówek budynki zajęte przez powstańców w Swarzędzu, rozwiązywali krzyżówkę o swarzędzkich powstańcach. Odwiedzili także cmentarz przy kościele św. Marcina, gdzie poszukiwali grobów powstańców wielkopolskich, a jako dowód pamięci o nich zapalili znicze. W rolę powstańca wielkopolskiego wcielił się uczeń klasy VIIc, jego umundurowanie i uzbrojenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród uczniów klas pierwszych i czwartych.

IK

Skip to content