96. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego w „Trójce”

Każdego roku gimnazjaliści z Trójki pamiętają o Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem i włączeniem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.

W holu szkoły była przygotowana wystawa o Powstaniu, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Swarzędza w tym wydarzeniu. Uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum oraz  LO nr 2 im. Tadeusza Staniewskiego  wspólnie poznawali historię w organizowanej co roku grze terenowej „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu”.

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie m. in. przeprowadzili sondę uliczną „Kim był Stanisław Kwaśniewski?”, wykonali powstańczą rozetkę, poszukiwali informacji o Powstaniu Wielkopolskim w miejskiej bibliotece, rozpoznawali na podstawie starych fotografii i pocztówek budynki zajęte przez powstańców w Swarzędzu, rozwiązywali krzyżówkę o swarzędzkich powstańcach. Odwiedzili także cmentarz przy kościele św. Marcina, gdzie poszukiwali grobów powstańców wielkopolskich (m.in. Tadeusza Staniewskiego i braci Gryniów), a jako dowód pamięci o nich zapalili znicze.

Natomiast zainteresowani uczniowie klas trzecich wzięli udział w specjalnym pokazie dla szkół filmu „Hiszpanka” w Multikinie 51 w Poznaniu. Przed seansem gimnazjaliści wysłuchali prelekcji na temat Powstania Wielkopolskiego Mikołaja Klorka, koordynatora ds. edukacji w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych. Odbyło się również krótkie spotkanie z reżyserem filmu, autorem scenariusza i producentem panem Łukaszem Barczykiem, który niestety z powodu obowiązków zawodowych nie miał czasu, aby po seansie odpowiedzieć na pytania widzów.

Film „Hiszpanka” nasi uczniowie obejrzeli z dużym zainteresowaniem, chociaż wzbudził w nich często kontrowersyjne uczucia. Wielu gimnazjalistom film się podobał, docenili grę aktorów, piękne kostiumy i zdjęcia Poznania sprzed prawie stu lat. Część uczniów oczekiwała jednak więcej scen związanych z Powstaniem, zwłaszcza tych batalistycznych, a wątek spirytystyczny uznała za niepotrzebny i udziwniony.

IK