Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020-ukończony!!!

Od listopada uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych Uczniowskie Laboratoria Informatyczne ULI. Grupa liczyła 13 osób. Pracowali oni metodą projektu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK. Podczas zajęć zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i robotyki.
W warsztatach wykorzystano sprzęt otrzymany w ramach projektu: Roboty Ozobot, Robot Photon, Klocki Lego Education WeDo 2.0, tablety, mata do kodowania
Udział w projekcie umożliwił naszym uczniom ciekawe zajęcia edukacyjne. Pozwolił rozwinąć ich kompetencje cyfrowe, zapewnił najwyższy standard wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.
Aleksandra Baran