Tydzień Ulgi

„Za nami bardzo trudny czas nauki zdalnej. Bardzo się cieszymy z powrotu do szkoły, tej radości jednak towarzyszą niepokoje i pytania – jak to będzie? Dlatego zapowiadamy Tydzień Ulgi – bez sprawdzianów i zadań domowych. Wracamy do szkoły bez obaw, przynosimy uśmiech i dobry nastrój”

Akcja organizowana przez https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi

Akcja na FB organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński.