Zaproszenie na konkurs plastyczny
Zaproszenie na konkurs plastyczny

„Tak! Dla czystego powietrza w naszej gminie”

Organizatorem konkursu plastycznego„TAK! Dla czystego powietrza w mojej gminie” jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności podejmowania działań mających wpływ na polepszenie stanu powietrza atmosferycznego, poprzez stworzenie plakatu promującego działania do bycia bardziej ekologicznym w życiu codziennym.

W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do Szkół Podstawowych (klasy: I-VIII) z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.

Prace konkursowe należy składać od dnia rozpoczęcia konkursu tj. od 20 listopada 2023 roku do 4 grudnia 2023 roku, do godziny 15.30 w siedzibie tut. Urzędu – Biuro Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej
w plikach do pobrania.

Informacja

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

załącznik nr 1.odt

Skip to content