„Trójka” w 3D
„Trójka” w 3D

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Trójka” w 3D
 2. Organizatorem Konkursu są nauczyciele wraz z Radą Rodziców w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu dalej zwaną SP3. Koordynatorem Konkursu jest p. v-ce dyr. Dorota Diakowicz.
 3. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do tworzenia trójwymiarowych projektów graficznych, które będą mogły stanowić materiał reklamowy szkoły.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do projektowania 3D, opracowania gadżetów na festyn oraz wykorzystanie drukarek 3D zakupionych w ramach programu: Laboratoria Przyszłości.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie SP3.
 3. Konkurs polega na opracowaniu przedmiotów typu breloki, medale, statuetki i inne gadżety w postaci pliku graficznego zawierającego wybrane elementy związane z SP3, planowanym festynem zatytułowanym „3mamy się razem” lub powiązanym z nim rajdem rowerowym.
 4. Jury Konkursu będzie utworzone z nauczycieli i rodziców SP3.
 5. W Konkursie za najlepsze prace przewidziano nagrody, które zostaną wręczone w czasie festynu w dniu 11.06.2022r.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest;
 7. dostarczenie do sekretariatu uzupełnionych Załączników do regulaminu:

·       Zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie

 • Oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych wykonanej pracy – pliku graficznego z rozszerzeniem „.stl” na adres ddiakowicz@3swarzedz.pl do 29.04.2022r. z dopiskiem „Konkurs – „Trójka” w 3D
 • 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 13.05.2022r.
 • 8. W ocenie prac będą brane pod uwagę:
 • innowacyjność projektu;
 • możliwość wykorzystania pliku do wydrukowania atrakcyjnych jednokolorowych gadżetów szkolnych w drukarce 3D;
 • powiązanie tematyki pracy z SP3.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§4. INFORMACJE DODATKOWE

Do przygotowania pracy można wykorzystać dowolny program umożliwiający tworzenie projektów graficznych 3D. Polecamy zarejestrowanie się i wykorzystanie darmowej platformy: https://www.tinkercad.com/learn/designs/learning

Po wykonaniu projektu automatycznie zapisuje się on na koncie użytkownika, w celu wysłania pliku, należy go pobrać na komputer z rozszerzeniem .stl.

Przed wydrukiem można obejrzeć projekt w wersji jednokolorowej przez otwarcie pliku za pomocą programu ze strony: https://www.flashforge.com/download-center

@@@@@@@@@@
@LaboratoriaPrzyszłości! 
Nasza szkoła wykorzystuje wyposażenie zakupione w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości!
Dowiedz się więcej na www.gov.pl/laboratoria!
################
Skip to content