Święto Liczby Pi
Święto Liczby Pi
    π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971…
    Liczba π, czyli liczba pi, zwana także ludolfiną to najbardziej fascynująca liczba na świecie. Definiowana jest jako stosunek obwodu koła do długości średnicy.  Za sprawą swojej niesamowitości zajmują się nią nie tylko matematycy, ale również poeci, filmowcy, muzycy. 
 Uczniowie klas 6a, 6b i 4d stworzyli własne miasto Pi 
Skip to content