SKO
SKO

Z początkiem nowego roku w naszej szkole rozpoczęło działalność SKO – Szkolne Kasy Oszczędności.

Dobrze znane wszystkim SKO (dawniej książeczki, a obecnie internetowe konto ) znajduje się pod patronatem Banku PKO BP. Udział w programie jest bezpłatny i skierowany do uczniów klas 1 – 3. Zachęcamy wszystkich rodziców i dzieci do włączenia się we wspólną inicjatywę związaną z promowaniem oszczędzania.

Zapraszamy do lekcji oszczędzania! 

Poniżej prezentujemy link do serwisu (DEMO), gdzie mogą Państwo zapoznać się ze szczegółami:

        https://sko.pkobp.pl/

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na udział swojego dziecka w SKO, bardzo prosimy o informację na maila:mmichalska3@3swarzedz.pl  w tytule, bądź w treści wpisując, SKO TAK. Przygotujmy umowę do podpisu. Dalej bank przygotuje dla Państwa login i hasło.

Małgorzata Michalska Koordynator SKO

Beata Zawadzka Opiekun SKO

 PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SWARZĘDZU

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej. Działalność Szkolnej Kasy Oszczędności kierowana jest przez koordynatora i opiekunów, którymi są nauczyciele zatrudnieni w danej szkole.

W Szkolnej Kasie Oszczędności mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie klas 1 – 3. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP w Swarzędzu.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Kształtowanie wśród uczniów nawyku:

 • systematycznego oszczędzania,
 • racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi,
 • wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów,
 • kształtowanie nawyku celowego wydatkowania zaoszczędzonych pieniędzy,
 • przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI (SKO) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w Swarzędzu.

 1. Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Banku PKO BP w Swarzędzu.
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu.
 3. Koordynatorem szkolnym SKO jest pani Małgorzata Michalska, a opiekunem pani Beata Zawadzka.
 4. Koordynator oraz Opiekun prowadzą dokumentację członków SKO i przechowują ją do końca roku szkolnego.
 5. Dowodem przynależności do SKO jest karta SKO otrzymana od Banku.
 6. Wystawienie karty SKO dla ucznia następuje po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i założeniu konta w Banku PKO BP.
 7. W szkole można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł i nie więcej niż 50 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO). Nie można wpłacać nominałów groszowych.
 8. Po okazaniu karty w banku, każdy członek SKO może wpłacać kwotę pieniędzy przy obecności rodzica (opiekuna prawnego).
 9. Wpłat na książeczkę może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzic (opiekun prawny).
 10. Wpłat w szkole można dokonywać do 15 czerwca.
 11. Dni wpłat w szkole, u koordynatora lub opiekuna szkolnego:
  każdy piątek w godzinach od: 7:30 do 14:30.
  Wpłaty są księgowane na koncie ucznia w ciągu dwóch dni.
 12. Wypłatę gotówki uczeń zgłasza opiekunowi szkolnemu na 3 dni przed żądanym terminem (poniedziałek, wtorek – wypłata w piątek).
 13. Każdy uczeń ma obowiązek pilnować swojej karty oraz dbać o estetyczny jej wygląd.
 14. W razie zgubienia karty SKO uczeń musi niezwłocznie zgłosić się do koordynatora lub opiekuna.
 15. Zgubiona karta SKO zostaje anulowana, co opiekun i uczeń poświadczają własnoręcznym podpisem.
 16. Brak karty nie pozwala na dokonanie wpłaty i wypłaty z SKO.
 17. Koordynator i Opiekun SKO prowadzą dokumentację zgodnie z wytycznymi Banku PKO BP.
 18. Oszczędzający uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki za pisemną zgodą rodziców (opiekunów prawnych) określającą kwotę wypłaty (nie więcej niż 50zł) lub samodzielnie w banku wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).
 19. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
  – kontroli stanu oszczędności.
 20. W innych sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły, koordynator SKO, opiekun szkolny SKO.

Koordynator Szkolnej Kasy Oszczędności Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu

Małgorzata Michalska

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINÓW W DANYM ROKU SZKOLNYM. JEST TO UZALEŻNIONE OD PLANU LEKCJI KOORDYNATORA I OPIEKUNA SZKOLNEGO SKO.

Skip to content