„Ratujemy i uczymy ratować”
„Ratujemy i uczymy ratować”

Program „Ratujemy i uczymy ratować” jest inicjatywą Fundacji WOŚP mającą na celu wprowadzenie dzieci w podstawy udzielania pierwszej pomocy. W naszej szkole, w klasie Id, realizacja tego programu miała miejsce w miesiącach wrzesień – maj 2024 roku. Celem programu było nie tylko zaznajomienie uczniów z podstawowymi technikami ratunkowymi, ale również budowanie ich pewności siebie w sytuacjach kryzysowych. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, czym jest pierwsza pomoc, dlaczego jest tak ważna i kiedy należy jej udzielać. Omówiliśmy również podstawowe numery alarmowe i jak z nich korzystać. Uczniowie mieli okazję ćwiczyć na symulatorach, jak poprawnie wybrać numer 112 i zgłosić sytuację kryzysową. Dużo czasu poświęciliśmy na zajęcia praktyczne. Dzieci nauczyły się podstawowych technik, takich jak:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Uczniowie ćwiczyli na specjalnych manekinach, jak prawidłowo wykonać uciski klatki piersiowej i wdechy ratownicze.
  • Pozycja boczna ustalona: Dzieci uczyły się, jak bezpiecznie ułożyć osobę nieprzytomną, ale oddychającą.
  • Posługiwanie się defibrylatorem AED: gdzie się znajdują, jak i poszukać oraz w jaki sposób go użyć.

Na ostatnich zajęciach dzieci „zdawały egzamin” teoretyczny i praktyczny, przeprowadziliśmy symulacje różnych sytuacji kryzysowych. Dzieci pracowały w grupach, rozwiązując problemy takie jak upadek, skaleczenie, czy utrata przytomności. Każda grupa miała za zadanie przeprowadzić cały proces pierwszej pomocy, od zgłoszenia zdarzenia po udzielenie niezbędnej pomocy.

Realizacja programu „Ratujemy i uczymy ratować” przyniosła wiele pozytywnych efektów:

  1. Zwiększenie świadomości: Uczniowie znają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy i potrafią je zastosować w praktyce.
  2. Budowanie pewności siebie: Dzieci nabrały pewności siebie w sytuacjach kryzysowych, co może pomóc im w przyszłości.
  3. Umiejętność pracy zespołowej: Praca w grupach przy symulacjach nauczyła dzieci współpracy i odpowiedzialności za innych.
  4. Zaangażowanie rodziców: Rodzice uczniów wyrazili duże zainteresowanie programem i wspierali dzieci w nauce pierwszej pomocy, co wpłynęło na lepsze zrozumienie i utrwalenie zdobytej wiedzy.

Program „Ratujemy i uczymy ratować” okazał się bardzo wartościowy i korzystny dla uczniów klasy pierwszej. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą w przyszłości uratować życie. Planujemy kontynuację tego programu w kolejnych latach, a także poszerzenie go o dodatkowe tematy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji programu: Fundacji WOŚP, dyrekcji szkoły, rodzicom oraz uczniom za ich zaangażowanie i aktywny udział.

Małgorzata Ciesielska

Skip to content