Program edukacyjny „Mały medyk”
Program edukacyjny „Mały medyk”

Nasi pierwszoklasiści rozpoczęli udział w programie „Mały medyk„, dzięki któremu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wykształcą u siebie prawidłowe reakcje i zachowania, będąc świadkiem wypadku.

Podstawy udzielania pierwszej pomocy są łatwe do przyswojenia, ale przede wszystkim są to najważniejsze czynności ratujące zdrowie i życie. To one decydują o tym, czy osoba poszkodowana przeżyje czy nie. Kształtowanie, jak najwcześniej, prawidłowych reakcji i zachowań przyczynia się do świadomych i pewnych działań w dorosłym życiu.

Dzieci  bardzo chętnie podejmują nowe wyzwania oraz szybko przyswajają i zapamiętują informacje. Działają, nie przejmując się presją społeczną. Bardzo ważnym elementem programu jest zapobieganie obawom przed udzielaniem pomocy. Zwiększenie wiedzy i umiejętności na ten temat u dzieci zwiększy ich pewność siebie w praktycznym działaniu. Realizowany materiał jest prosty, przedstawiony w sposób dostosowany do wieku dzieci. Skupia się na głównych elementach, które mają wpływ na przeżywalność.

Poza najistotniejszymi informacjami związanymi z „Łańcuchem przeżycia”, pierwszoklasiści poznają również zasady bezpiecznego postępowania podczas krwawienia z nosa, oparzenia, skaleczenia oraz zakrztuszenia.

Skip to content