Profilaktyka uzależnień w szkole – tygodniowa akcja informacyjna za nami.
Profilaktyka uzależnień w szkole – tygodniowa akcja informacyjna za nami.

    W styczniu zespół do spraw zdrowia przygotował i przeprowadził zajęcia dotyczące profilaktyki szeroko rozumianych uzależnień. Cel, jaki przyświecał niniejszej akcji, to zapobieganie niewłaściwym zachowaniom dzieci i młodzieży w szkole oraz poza nią.

    W pierwszej kolejności w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia dla uczniów klas 1 – 3 o uzależnieniach od komputera, internetu, telefonów oraz o alkoholizmie, nikotynizmie, narkomanii czy lekomanii. Dzieci zapoznały się również z pojęciem FOMO (FOMO to skrót od ang. fear of missing out i oznacza strach przed tym, co nas omija. Jest to choroba cywilizacyjna współczesności, która wiąże się z obawą, że coś naprawdę ciekawego i satysfakcjonującego dzieje się bez naszej wiedzy, natomiast inne osoby mogą w tym uczestniczyć). Zwieńczeniem zajęć w świetlicy było przygotowanie plakatów informacyjnych o uzależnieniach, które zostały wyeksponowane w holu szkoły dla wszystkich uczniów.

     Kolejnym punktem tygodniowej akcji informacyjnej było wystąpienie pana terapeuty uzależnień Piotra Zawadzkiego z prelekcją o nikotynizmie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 7 i 8. Podczas prelekcji młodzież miała okazję zapoznać się z długa listą substancji szkodliwych znajdujących się w wydychanym dymie papierosowym,a także z chorobami, które powstają w wyniku palenia papierosów. Omówione zostały rówież metody na wyjście z nałogu. Ciekawym elementem wystąpienia był eksperyment z lalką palącą papierosa, podczas którego zaciągnięty przez usta lalki dym papierosowy osadzał się na szklanej rurce, dzięki czemu uczniowie mogli zaobserwować ile substancji smolistych przedostaje się do wnętrza płuc po wypaleniu jednego papierosa.

      Organizatorzy tygodniowych wydarzeń profilaktycznych przekazali uczniom dogłębną wiedzę na temat używek i uzależnień, by w ten sposób uchronić ich przed zagrożeniami.

Beata Zawadzka

Małgorzata Michalska

Skip to content