Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię
Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię

Regulamin konkursu

„Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię”

 Edycja I   

Konkurs dla uczniów ze swarzędzkich świetlic szkolnych trwa od 7.03.2022 do 7.04.2022 r.

Organizatorzy: Nauczyciele świetlicy  Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu

Cele konkursu:
-rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią;
-promowanie zachowań ekologicznych;

-rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych;

-poszerzanie wiadomości uczniów o ekologii;

-rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów;

-podtrzymywanie współpracy między świetlicami szkolnymi w Swarzędzu;

-promocja szkoły w gminie Swarzędz.
Zasady:

1.Konkurs trwa od marca do kwietnia 2022 roku:
– 1 etap szkolny: marzec
– 2 etap międzyszkolny: marzec, kwiecień
2.Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych.
3.Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plakatu w formacie A3 lub A4 przedstawiającego różne aspekty dbania o ekologię w szkole, w domu, w naszej gminie, na całym świecie – do wyboru.

4.Prace należy wykonać samodzielnie kredkami, farbami, a także można je wzbogacić o elementy pochodzące z recyklingu: nakrętki, opakowania, papier,  itp.

5.Wykonane prace powinny zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.

6.Prace należy składać:

Etap I – od 7 marca do  28 marca 2022 r w świetlicy szkolnej – rozstrzygnięcie konkursu szkolnego,

 Oraz

Etap II międzyszkolny od dnia 29 marca do 7 kwietnia 2022r,

 należy przesłać pracę   na adres mailowy:

  zawbeata@gmail.com

  michalska.m@poczta.onet.pl

(1 zdjęcie jeśli jest to praca płaska, jeśli przestrzenna to 2-3 zdjęcia.)

 Zdjęcia prac należy wysłać do dnia 13.04.2022 r

Nagrody

Prace będą oceniane przez jury w skład którego wejdą nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej SP 3 w Swarzędzu.

Kryterium oceny:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność i kreatywność pomysłu,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

 Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.

 Dla zwycięzców ( miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Wszystkie prace zostaną przedstawione na wirtualnej wystawie na stronie szkoły organizatora. 

 Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2022 r poprzez ogłoszenie wyników na stronie szkoły organizatora*. W związku z pandemią nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane do świetlic laureatów do dnia 25 kwietnia 2022 r.

Wychowawcy Świetlicy SP nr 3 Swarzędz

Skip to content