Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię – zaproszenie do udziału w konkursie
Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię – zaproszenie do udziału w konkursie

„Pokaż, jak dbasz o planetę Ziemię”

                                                                     Edycja II        

Konkurs dla uczniów ze swarzędzkich świetlic szkolnych

Organizatorzy : Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu

                        

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań związanych z ekologią.
Promowanie zachowań ekologicznych.

Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych.

Poszerzanie wiadomości uczniów o ekologii.

Rozwijanie wyobraźni plastycznej uczniów.

Podtrzymywanie współpracy między świetlicami szkolnymi w Swarzędzu.

Zasady:

1.Konkurs trwa od marca do kwietnia 2023 roku:
– I etap szkolny: 16.03 -17.04.2023
– II etap międzyszkolny: 27.03 – 21.04.2023
2.Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych.
3.Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką plakatu o formacie A3 lub A4, przedstawiającego różne aspekty dbania o ekologię w szkole, w domu, w naszej gminie, na całym świecie – do wyboru.
4.Prace należy wykonać samodzielnie kredkami, farbami, a także można je wzbogacić o elementy pochodzące z recyklingu: nakrętki, opakowania, papier,  itp.

5.Wykonane prace powinny zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.

6.Prace należy składać:

Etap I od  17.03.2023 – w świetlicy szkolnej.

Etap II do 21.04.2023 – przekazanie prac plastycznych do szkolnej świetlicy SP 3.

Opiekun konkursu: Beata Zawadzka i  Małgorzata Michalska

Nagrody:

Prace będą oceniane przez jury w skład którego wejdą nauczyciele – wychowawcy świetlicy szkolnej SP 3 w Swarzędzu.

Kryterium oceny:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność i kreatywność pomysłu,
– walory artystyczne,
– samodzielność wykonania pracy.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział. Dla zwycięzców ( Miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie prace zostaną przedstawione na wirtualnej wystawie na stronie szkoły organizatora. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym.

Rozstrzygnięcie  i ogłoszenie wyników zostanie ogłoszone na stronie szkoły organizatora, a nagrody dostarczone w dniach 25 – 28.04.2023.

Organizatorzy konkursu SP 3 w Swarzędzu

Skip to content