„Opowiem Ci o polskiej szkole”
„Opowiem Ci o polskiej szkole”
„Opowiem Ci o polskiej szkole” – inicjatywa promująca integrację uczniów z Ukrainy w swarzędzkich szkołach
W 2024 roku przypada 190. rocznica powstania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu. W ramach działań jubileuszowych swarzędzka 1 nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Polskich Noblistów i Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. W ramach współpracy wydano publikację „Opowiem Ci o polskiej szkole”. Jest to zbiór tekstów – listów ukraińskich dzieci i młodzieży, którzy na co dzień uczęszczają do trzech wyżej wymienionych szkół.
26 marca br. odbyło się spotkanie wokół książki, podczas którego ukraińskie dzieci i młodzież mieli możliwość zaprezentowania swoich odczuć związanych z rzeczywistością, z którą przyszło im się mierzyć. Spotkanie rozpoczęło się od przemowy dyrektorów szkół, którzy zgodnie podkreślali konieczność integracji uczniów ukraińskich. Dyrektor SP1 p. Elżbieta Nawrocka zwróciła uwagę na konieczność wspierania uczniów ukraińskich, również w zwykłej rozmowie, po to, aby wojna, która dzieje się tak blisko naszych granic, nie spowszedniała, a dyrektor SP3 p. Dorota Świerczyńska zaznaczyła, że dzięki publikacji w tej ekstremalnej rzeczywistości, mogliśmy, jako społeczność szkolna, „chociaż w mały sposób przyczynić się do poprawy jakości życia dzieci, bo dziecko i wojna nigdy nie powinny znaleźć się w jednym mianowniku, jednak tak jest, dlatego cieszymy się, że możemy zastąpić Wam szkołę w Ukrainie”. Wyraziła również nadzieję, że dobro, którego dzieci doświadczają w swarzędzkich szkołach, w przyszłości zaowocuje.
Odczyt fragmentów publikacji przez ukraińskie dzieci i młodzież poprzedził m.in. występ uczniów z klas innowacyjnych, które od kilku lat funkcjonują w SP3. Ich zadaniem było powitanie uczniów ukraińskich w polskiej szkole poprzez wykonanie dwóch utworów muzycznych, opowiadających o szkolnych realiach. Warto zwrócić uwagę, że do klas uczęszczają również dzieci z Ukrainy, którzy bardzo dobrze zintegrowali się z grupą.
W spotkaniu ponadto udział wzięli: Karolina Fabiś-Szulc I wicewojewoda Wielkopolski, Tomasz Łubiński wicestarosta Poznański, Tomasz Zwoliński wiceburmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego Czesław Kruczek, a także radni Powiatu Poznańskiego, radni MiG Swarzędz oraz dyrektorzy innych swarzędzkich szkół.
Skip to content