Nasz wielki sukces!
Nasz wielki sukces!

     13 kwietnia w Sali Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie odbyła się Gala Finałowa 12. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Podczas gali pani Dyrektor Dorota Świerczyńska miała zaszczyt odebrać „Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu”-przyznawany placówkom, które wyróżniają się najwyższą jakością edukacji, nowoczesnym modelem zarządzania oraz znacznymi sukcesami w kształceniu dzieci i młodzieży.

      W uroczystości wzięli udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i starostowie reprezentujący JST z całej Polski, a także naukowcy, przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych, dziennikarze i liderzy lokalni. Gala stanowiła okazję do zaprezentowania wyników Programu, omówienia osiągnięć edukacyjnych samorządów oraz promocji certyfikowanych jednostek.

 

Skip to content