My w kościele
My w kościele
W zeszłym tygodniu odbyły się w naszej szkole rekolekcje szkolne pod hasłem ,,My w kościele”. Prowadził je ks. Bartosz Rojna kapelan Szpitala Dziecięcego na ul. Szpitalnej w Poznaniu.
Nauki rekolekcyjne w kościele odbywały się w trzech grupach wiekowych.
Uczniowie dowiedzieli się o wartości Chrztu i Eucharystii, mogli też wspólnie pośpiewać piosenki religijne, był też czas na dialog z księdzem rekolekcjonistą oraz możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.
Udało się również zrealizować dwie wycieczki do Poznania ze starszymi uczniami.
W poniedziałek 11.03 pani Marzena Sitarz razem z panią Małgorzatą Filipiak-Cieślak i siódemką uczniów z klasy 8 do Miejsca Słowa, gdzie dzięki okularom VR mogliśmy spotkać się ze Słowem Bożym w nowym wymiarze.
Dzięki rekonstrukcji Wieczernika uczniowie znaleźli się w centrum wydarzeń, które miały miejsce 2 tysiące lat temu. Dla uczniów było to duże przeżycie.
W środę 13.03 pani Marzena Sitarz z panią Izą Kurowską pojechały z czwórką uczniów z klasy 7B do Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci, gdzie uczniowie mogli poznać początki chrześcijaństwa i Państwa Polskiego.
Obejrzeli również wystawę pt. ,,Oblicza gotyku”, gdzie mogli podziwiać piękne gotyckie katedry.
Na koniec otrzymali w prezencie pięknie ilustrowane albumy z gotyckimi katedrami.
Tegoroczne rekolekcje uważamy za udane.
Skip to content