Mediacje w szkole
Mediacje w szkole

Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu przystąpiła do programu szkoleniowo-wdrożeniowego “Mediacje w edukacji” prowadzonego przez Instytut Edukacji Pozytywnej. Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny system rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w placówce edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży.  

Dzięki działaniom Instytutu nasza Szkoła może uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie wprowadzenia mediacji szkolnych i rówieśniczych do swojej praktyki. 

W ramach programu “Mediacje w szkole” placówka otrzymuje: 

  • certyfikacyjne szkolenia online zgodne z wymogami MEiN, MS i RPD (zakres podstawowy i rozszerzony); 
  • szkolenia stacjonarne lub online dla rad pedagogicznych dotyczące kroków wdrażania mediacji szkolnych i rówieśniczych jako elementu działań wychowawczo-profilaktycznych placówki; 
  • szkolenia dla chętnych opiekunów mediacji i mediatorów szkolnych; 
  • warsztaty dla Szkolnych Klubów Mediacji; 
  • dostęp do mini kursów tematycznych dla młodzieży w formie online; 
  • specjalistyczne konsultacje (certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy); 
  • udział w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych; 
  • stałą opiekę w zakresie organizacyjnym, merytorycznym i technicznym. 

“Mediacje w szkole” to element wieloletniego projektu “Klimat szkoły. Tworzymy go razem” współfinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Izabela Maciaszczyk – pedagog
Skip to content