Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości

      Nasza szkoła bierze udział w projekcie: Laboratoria Przyszłości. Jest to program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

   Priorytetowym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów oraz rozwijaniu zainteresowań.

     W ramach tego programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie ponad 170000zł na zakup wyposażenia do szeroko rozumianych pracowni technicznych. Dzięki temu mogliśmy zdobyć wiele przydatnych pomocy dydaktycznych, które obecnie sukcesywnie są nam dostarczane.

     Za otrzymane środki zakupiliśmy m.in.: drukarki 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami, kamerę cyfrową, statywy, mikrofony i oświetlenie do realizacji nagrań, stoły i narzędzia techniczne, maszyny do szycia, stację pogody, mikroskopy i preparaty do obserwacji, roboty dla młodszych i starszych uczniów oraz inny niezbędny sprzęt nie tylko do zajęć z techniki lecz również z możliwością wykorzystania go na lekcjach fizyki, robotyki, przyrody, czy matematyki.

        Sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na wielu obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

      Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/laboratoria

Skip to content