Konkurs świetlicowy – „Żegnamy zimę”
Konkurs świetlicowy – „Żegnamy zimę”

Regulamin konkursu plastycznego organizowany przez Świetlicę oraz Mały Samorząd Uczniowski

 „ŻEGNAMY ZIMĘ”

Cel konkursu :

1.Wyłonienie najciekawszej i najoryginalniejszej pracy. 

2.Rozwijanie inwencji twórczej uczniów przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

3.Umożliwienie uczniom prezentacji własnych dokonań twórczych.

4.Rozwijanie zdolności manualnych uczniów.

Warunki udziału w konkursie:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem:

   GŁÓWNIE   FOLII  ALUMINOWEJ ORAZ FOLIOWYCH WORECZKÓW dodatkowo wata, farby- FORMAT A3 LUB A4

  1. 3. PRACE WYKONANE INDYWIDUALNIE PRZEZ UCZNIA.
  2. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko ucznia, klasę. Prace dostarczamy do szkolnej świetlicy.

KONKURS TRWA DO 28 LUTEGO 2022 R

Nagrody

  1. Jury dokona oceny prac plastycznych.

Kryterium oceny:

– zgodność z tematem konkursu,

– oryginalność i kreatywność pomysłu,

– walory artystyczne,

– samodzielność wykonania pracy.

  1. Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy za udział.
  2. Dla zwycięzców ( miejsce I, II i III ) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Skip to content