Konkurs!!! Konkurs!!!
Konkurs!!! Konkurs!!!

’’W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie,

   bo Szczebrzeszyn z tego słynie”.

  

Potrafisz wymówić to bez pomyłki???

   Spróbuj i weź udział w konkursie!!!

Regulamin:

Cele  konkursu :

 • rozwijanie umiejętności językowych
 • usprawnianie kompetencji językowych,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień    

            polonistycznych,

 • dbałość o prawidłową wymowę i artykulację
 • inspirowanie uczestników konkursu do rozwijania sprawności językowej
 • zaprezentowanie umiejętności wysławiania się

Uczestnicy konkursu – uczniowie SP3 w Swarzędzu:

I  kategoria  – uczniowie klas I- III

 II kategoria- uczniowie klas IV –V

III kategoria uczniowie klas VI – VIII

Zasady konkursu:

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu filmiku, na którym uczeń zaprezentuje, jak radzi sobie z wybranymi przez siebie polskimi łamańcami językowymi . 

 1. Uczestnik konkursu wybiera  2  łamańce językowe w swojej kategorii ( patrz załącznik 1)

Wybrane teksty uczestnik  czyta na głos, nagrywając np. telefonem i  przesyła nagranie przeczytanego tekstu (filmik lub tylko głos).

 1. Nagrania nie powinny przekraczać 3
 2. Nagrania należy przesyłać na adres e-mail organizatorów konkursu

mokleja@3swarzedz.pl lub biblioteka@3swarzedz.pl

 1. Każdy plik powinien być podpisany według wzoru: imię i nazwisko oraz klasa.
 2. Ostateczny termin przesłania nagrania to 31marzec 2022r.
 3. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.

Kryteria oceny pracy : – poprawność językowa,

                                     – pomysłowość

                                      – oryginalność                           

 1. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły w drugim tygodniu kwietnia.
 2. Biorąc udział w konkursie opiekun ucznia wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku/głosu z nagrania na stronie naszej szkoły.
 3. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i małą niespodziankę rzeczową 

Załącznik nr 1

Skip to content