KONKURS
KONKURS

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu

W związku ze zbliżającym się Dniem Patrona SP 3 ogłaszam konkurs na portret Noblistki Olgi Tokarczuk.

Cel konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów twórczością polskich Noblistów;
 2. Odkrywanie talentów wśród uczniów i promowanie ich;
 3. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów;
 4. Rozwijanie zdolności plastycznych;

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów SP 3;
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedna pracę indywidualną;
 3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą naruszać praw autorskich;
 4. Format pracy płaski 40×30 cm;
 5. Technika pracy: ołówek na papierze
 6. Praca stylistycznie powinna nawiązywać do portretów Noblistów znajdujących się w części dydaktycznej na parterze szkoły.
 7. Prace należy zgłaszać do sekretariatu szkoły, do końca grudnia 2021 r;
 8. Dla laureatów i uczestników konkursu przewidziano nagrody ufundowane przez Radę rodziców SP 3;
 9. Do pracy należy dołączyć wypełnioną metryczkę, która stanowi załącznik do  niniejszego  regulaminu  (prace  bez  wypełnionej  metryczki nie będą brane pod uwagę).
 10. Uroczyste wręczenie nagród wraz z wystawą wszystkich prac odbędzie się w Dniu Patrona.
Skip to content