DEN
DEN

Życzenia

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły składamy wyrazy uznania i podziękowania za wkład włożony w wychowanie i nauczanie naszych dzieci oraz jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w bieżącym roku szkolnym.

Rodzice uczniów SP3
stokrotka
Skip to content