Dzień Patrona w Trójce.
Dzień Patrona w Trójce.
      W tym roku szkolnym w Dniu Patrona, który przypada 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla, uczniowie realizowali działania projektowe. Klasy przygotowywały zadania na temat Noblisty, którego wcześniej wylosowały. Uczniowie klas młodszych po obejrzeniu prezentacji o Polskim Nobliście, wykonywały jego kreatywny portret. Uczniowie klas starszych, wybierali zadania spośród kilku propozycji.
     Grupa literatów/muzyków mogła przygotować piosenkę, wiersz o Nobliście, grupa dziennikarzy przeprowadzała wywiad z Noblistą, plastycy – plakat reklamowy o Nobliście, miłośnicy krzyżówek – układali krzyżówkę, a podróżnicy opracowali plan klasowej wycieczki szlakiem jednego z Noblistów. Najciekawsze prace znalazły się na wystawie w holu szkoły.
Skip to content